యానిమేటెడ్ స్టిక్కర్ల ను కూడ తీసుకు వచ్చే పని లో ఇప్పుడూ వాట్సాప్

 యానిమేటెడ్ స్టిక్కర్ల ను కూడ తీసుకు వచ్చే పని లో ఇప్పుడూ వాట్సాప్

ఆండ్రాయిడ్ , ఐఓఎస్ వినియోగదారుల కోసం యానిమేటెడ్ స్టిక్కర్ల ను కూడ తీసుకు వచ్చే పని లో ఇప్పుడూ వాట్సాప్ బిజీ గా మారింది అని తెలుస్తు ఉంది. అయితె ప్రస్తుతం ఈ కొత్త ఫీచర్‌ కు సంబంధించిన లాస్ట్ స్టేజ్ ‘ బీటా ’ వర్షన్‌ ని కూడ కొంత మంది వినియోగదారులు ఉపయోగిస్తు ఉన్నారు. అయితె ఇది ఫైనల్ వర్షన్ విడుదల అయితే ఇక చాటింగ్‌ ను ఇప్పుడు మరింత ఇంట్రస్టింగ్ గా, ఇప్పటి కన్న మీరు మరింత ఎంజాయ్ చేయ వచ్చు, అయితె మరీ ముఖ్యం గా స్టిక్కర్ ఫాన్స్ అని చెప్పాలి.అయితె ఈ కొత్త ఫీచర్ అందు బాటు లో కి వస్తే వాట్సాప్ యూజర్లు ఈ యాని మేటెడ్ స్టిక్కర్ల ను తమ మిత్రుల కు షేర్ చేయ వచ్చు, ఇక అలాగె వాటిని రిసీవ్ చేసు కున్న వ్యక్తులు కూడ ఆ యాని మేటడ్ స్టిక్కర్లు వెంట నే సేవ్ కూడ చేసు కోని వారు కూడ వాటీన్ని ఎవ్వరి కైన పంపించ వచ్చు, అయితె ఇవి సేవ్ చేయడం కూడ చాల ఈజీ గా మారు తుంది అని ఈ బీటా వర్షన్ చూస్తే అర్ధం అవుతు ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఫీచర్ ఇప్పుడు అందరి కి ఇంక అందుబాటు లో కి తీసుకు రాలేదు, దీని పై ఇంక బీటా ట్రైల్స్ నడుస్తు ఉన్నయి. అయితె దీని ఫైనల్ వర్షన్ అధికారికం గా అతి త్వర లో నే ఇది అందుబాటు లో కి వచ్చే అవకాశం కూడ ఉంది అని తెలుస్తుంది.

News 9

Related post