బహిరంగంగానే ఓటుకి నోటు పంచేస్తున్నారన్నమాట..!

 బహిరంగంగానే ఓటుకి నోటు పంచేస్తున్నారన్నమాట..!

ఎన్నికల సమయంలో ఇంటింటికీ తిరిగి ఇంట్లో ఎంత మంది ఓటు హక్కు కలిగి ఉన్న వారికి డబ్బులిచ్చి మరీ ఓటు వేయించుకుంటారన్న సంగతి తెలిసినదే.ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అయితే ఎవరైనా కొంత మంది నాయకులు బహిరంగంగా సభ పెడితే ఓటుకి నోటు పంచినట్టు డబ్బుని మంచి నీళ్లలా ఖర్చు పెడుతున్నారు.ఇలాగే తమ సభకి వచ్చిన వాళ్లకి వాళ్ళు సభ పూర్తిగా అయ్యేంత వరకు ఉంచి చివరిలో వెళ్లిపోయే ముందు వారి పేర్లు రాసుకుని మరీ చేతికి 200,500 నోట్లు ఇచ్చి పంపించారు తెరాస ప్రభుత్వం వారు.

News 9

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *