తెలంగాణా మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీలకు చెందినటువంటి నాయకులు మరియు కార్యకర్తల మధ్య పెద్ద స్థాయిలోనే గొడవలు

 తెలంగాణా మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీలకు చెందినటువంటి నాయకులు మరియు కార్యకర్తల మధ్య పెద్ద స్థాయిలోనే గొడవలు

తెలంగాణా మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీలకు చెందినటువంటి నాయకులు మరియు కార్యకర్తల మధ్య పెద్ద స్థాయిలోనే గొడవలు జరుగుతున్నట్టు తెలుస్తుంది.గోవర్ధనగిరి అనే గ్రామాన్ని అక్కన్నపేట మండలం నుంచి హుస్నాబాద్ మండలంలోకి మార్చాలని ఆ గ్రామస్థులు చేపట్టిన నిరసన వద్ద ఈ సంఘటన చోటు చేసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది.
తెలంగాణా మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీలకు చెందినటువంటి నాయకులు మరియు కార్యకర్తల మధ్య పెద్ద స్థాయిలోనే గొడవలు జరుగుతున్నట్టు తెలుస్తుంది.గోవర్ధనగిరి అనే గ్రామాన్ని అక్కన్నపేట మండలం నుంచి హుస్నాబాద్ మండలంలోకి మార్చాలని ఆ గ్రామస్థులు చేపట్టిన నిరసన వద్ద ఈ సంఘటన చోటు చేసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది.

News 9

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *