కరోనా వైరస్ దెబ్బకి సంవత్సరం వాయిదా దిశగా ఒలంపిక్ క్రీడలు

 కరోనా వైరస్ దెబ్బకి సంవత్సరం వాయిదా దిశగా ఒలంపిక్ క్రీడలు

కరోనా వైరస్ కారణంగా ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్‌ కమిటీ (ఐఓసీ) రేపు అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమావేశం లో ఒలంపిక్ అధికారులు, అలాగే విదేశీ జాతీయ ఒలంపిక్ అధ్యక్షులు అందరూ పాల్గొననున్నారు. అయితే ఒలంపిక్ గేమ్స్ ప్రారంభానికి ఇంకా 130 రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి. అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఈసారి ఒలంపిక్స్ ను ఒక సంవత్సరం పాటు వాయిదా వేయాలని సూచించాడు కానీ టోక్యో గవర్నర్ మాత్రం జులై 24 ప్రారంభం కావాల్సిన ఒలంపిక్స్ తప్పకుండా జరుగుతాయి అందులో ఎటువంటి మార్పు లేదు అని చెప్పింది. చూడాలి మరి ఏం జరుగుతుందో.

News 9

Related post