మల్కాజ్గిరి 140 డివిజన్ న్యూ విద్యానగర్ కాలనీలో ఎన్నికల ప్రచారంకై అభ్యర్థి మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి గెలుపు నాకు ఇంటింటికి ప్రచారంలో కొనసాగిన బిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు..

మల్కాజ్గిరి 140 డివిజన్ న్యూ విద్యానగర్ కాలనీలో ఎన్నికల ప్రచారంకై అభ్యర్థి మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి గెలుపు నాకు ఇంటింటికి ప్రచారంలో కొనసాగిన బిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు తుపాకుల జనార్ధన్ కోటేష్ జయమ్మ లక్ష్మి కాలనీవాసులు ఇతరులు పాల్గొన్నారు.