బిటిపిఎస్ విద్యుత్ కర్మాగారంలో విద్యుత్ యూనిట్ ప్రక్రియను పరిశీలిస్తున్న రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క,..

బిటిపిఎస్ విద్యుత్ కర్మాగారంలో విద్యుత్ యూనిట్ ప్రక్రియను పరిశీలిస్తున్న రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, పాయం వెంకటేశ్వర్లు గారు అనంతరం అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహణ..