ప్రజా సేవలో ఆనందం వెల కట్టలేనిది—- రవికుమార్ రెడ్డి..

న్యూస్.9) యాడికి మండలంలోని రాయల్ చెరువు గ్రామంలో

లయన్స్ మరియు లియో క్లబ్ వారి ఆధ్వర్యంలో శంకర కంటి ఆసుపత్రి బెంగళూరు వారి సహకారంతో రాయలచెరువులోని లయన్స్ క్లబ్ ఆఫీస్ నందు ఉచిత కంటి ఆపరేషన్ల మెగా వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది.. ఈ శిబిరమునందు 100 మందికిపైగా కంటి పరీక్షలు నిర్వహించగా అందులో 35 మంది ఆపరేషన్లకు ఎంపిక కావడం జరిగినది.ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి అధ్యక్షుడు రవికుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎంపికైన సభ్యులను ఉచిత బస్సు సౌకర్యంతో బెంగళూరుకు తీసుకెళ్లి ఆపరేషన్లు చేయిస్తామని అలాగే ఉచిత భోజన వసతి కల్పించి ఆపరేషన్లు చేయించుకున్న వారిని తిరిగి వారి గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తామని తెలిపారు అన్ని అవయవాల కంటే నేత్ర అవయవం ముఖ్యమైనదని అందుకోసమే పేద ప్రజలను దృష్టిలో పెట్టుకొని క్లబ్ సభ్యుల సహకారంతో ఈ సంవత్సరంలోనే 6 వ సారి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశామని ఇప్పటికే వందలమందికి కంటి ఆపరేషన్ లు చేయించామని ప్రజా సేవలో ఆనందం వెల కట్టలేనిదని,మా క్లబ్ సేవలను గుర్తించి శంకరా కంటి ఆసుపత్రి వారు ప్రతినెల ఇక్కడ క్యాంపును ఏర్పాటు చేస్తున్నారని దీనిని పరిసర గ్రామాలు ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అవసరమగు వారు క్లబ్ ఆఫీసు నందు సంప్రదించవచ్చని తెలిపారు శంకర కంటి ఆసుపత్రి వైద్యులు మాట్లాడుతూ రాయలచెరువు క్లబ్ యొక్క సేవలను కొనియాడారు అనంతరం శంకరా కంటి ఆసుపత్రి వైద్య సిబ్బందిని రవికుమార్ రెడ్డి క్లబ్ సభ్యులు జ్ఞాపకాలతో సత్కరించారు క్లబ్ సేవలను గుర్తించి హోటల్ నాగేంద్ర శిబిరానికి వచ్చిన వారందరికీ భోజన వసతిని కల్పించారు ఈ కార్యక్రమం లో లయన్ రవిప్రసాద్, , ఇస్మాయిల్,కులశేఖర్, ప్రసాద్,హనుమాన్ స్పేర్స్ సూరి,అల్లాబకాష్,వికాస్ రామక్రిష్ణ, ,మురళికృష్ణ , శేషనంద రెడ్డి,శంకర్ హాస్పిటల్ స్టాఫ్, తదితరులు పాల్గొన్నారు